Przedszkole

Skrzatka Oczatka

 

 

Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i rodzicom oraz  nauczycielom i pracownikom. Pomagamy naszym przedszkolakom rozwijać, umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne.

Mamy świadomość tego, iż każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie, dlatego zapewniamy takie warunki, aby każde z nich mogło zaspokoić swoje indywidualne potrzeby wczesnej edukacji.

Naszym najważniejszym zadaniem, jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami. Poprzez działanie pobudzamy twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, i troszczymy się o dzieci.

Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty w pracy z dzieckiem, we współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Dzieci mają jak najwięcej możliwości widzenia i odkrywania tego wszystkiego, co je otacza. Takie doświadczenia kształtują rozwój umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym, dlatego staramy się, aby odkrywanie świata obrazu, dźwięków, liczb i literek towarzyszyły dzieciom przez cały czas.

Każdego dnia tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach zabaw, sali gimnastycznej, jak również na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.

Dbamy o to aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola.

 

*Wszelkie prawa do znaku firmowego oraz nazwy zastrzeżone